Inicia’t amb l’alemany

La manera més fàcil d’iniciar-se  en l’alemany
Orientat a totes les persones que volen iniciar-se en aquesta llengua

PERIODICITAT
El Taller es fa en sessions de 90 minuts un dia a la setmana

QUAN?
Tots els divendres de 16:30 a 18 hores

PREUS
20 euros mensuals