Archivo de la etiqueta: Adhesions i Recolzaments

Temes en els que el Centre Social de Sants dona el seu suport i recolzament

Manifestació Drets per a tothom – Unim-nos contra el feixisme i el racisme – 17 març

El Centre Social de Sants s’ha adherit a la manifestació Drets per a tothom – Unim-nos contra el feixisme i el racisme i us anima a que participeu:

Salvem el Projecte de la Plaça de la Farga (Març 2017)

El Centre Social de Sants s’ha adherit al Manifest per a Reivindicar el Projecte de la Farga, impulsat per Sostre Cívic, la Comissió de Festes de la Plaça la Farga i l’Hortet de la Farga per garantir la continuïtat de les activitats socials que s’hi desenvolupen des de fa més de 35 anys al terreny de la finca del carrer Noguera Pallaresa 27  i, alhora, us convidem a que doneu suport a la iniciativa.

El manifest que reproduïm a continuació demana a l’Ajuntament de Barcelona que exerceixi el dret de tempteig i retracte i compri les finques de Rossend Arús 36 i 38 i el terreny de Noguera Pallaresa 27 per cedir-les al Projecte de la Farga reconeguent, d’aquesta forma, el treball fet fins al moment per Sostre Cívic, la Comissió de Festes de la Plaça la Farga i l’Hortet de la Farga.

MANIFEST PER A REIVINDICAR EL PROJECTE DE LA FARGA

HISTÒRIA

Ja fa més de 35 anys que el terreny de l’Hortet de la Farga a Noguera Pallaresa 27, interior  d’illa de 455m2 no edificable, són utilitzats per la Comissió de Festes del mateix carrer per dur a terme, any rere any, la seva activitat de guarniment del carrer durant les Festes Majors de Sants. Aquest ús estava garantit per un acord amb l’antic propietari, el qual va cedir les claus de manera indefinida a la Comissió de Festes.

Des de l’any 2008 els baixos de Rossend Arús 38 també són utilitzats com a taller i magatzem per la Comissió de Festes que al comunicar amb l’interior d’illa formen un espai comú.

També fa 9 anys que els veïns i veïnes van enjardinar i fer horta a l’interior de l’illa transformant-ho així en un espai verd, obert pel barri i organitzat.

Així doncs l’espai s’ha convertit en un Hort Comunitari on el veïnat treballa la terra, urbanitza l’entorn o simplement gaudeix d’un espai privilegiat al cor de Sants.

És sabut que els edificis de Rossend Arús 36 i 38 i el terreny de Noguera Pallaresa van ser desallotjats fa aproximadament 9 anys. Durant tot aquest temps han estat “buits” per a la propietat, propiciant l’especulació. Aquests edificis són actualment propietat de Building Center, immobiliària de La Caixa, fruit d’una execució hipotecària.

Membres de la Comissió de Festes i de l’Hortet de la Farga juntament amb la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús Sostre Cívic van començar un treball conjunt per garantir la continuïtat de l’activitat comunitària de la Comissió de Festes i de l’Hortet i, alhora, poder transformar-ho en un projecte integral, incorporant els habitatges cooperatius i un espai per afavorir el consum responsable, com és l’Economat Social.

PROCÉS DE NEGOCIACIÓ AMB L’AJUNTAMENT I AMB BUILDING CENTER

Ja fa un any que aquests col·lectius es van posar en contacte amb Building Center per iniciar una negociació que permetés garantir la viabilitat del projecte. En aquest sentit, la voluntat de l’equip impulsor era que l’immoble fos adquirit per Sostre Cívic i que l’Ajuntament adquirís en propietat els baixos i l’Hortet, o hi col·laborés d’alguna altra manera, per facilitar la seva posterior cessió i la viabilitat general del projecte.

Aquesta opció s’ha manifestat inviable aquest febrer, doncs Building Center ha acceptat una oferta d’un altre comprador, tot i que ja s’havia arribat a un acord verbal per a la compra. Aquest fet és un veritable perill per al barri, doncs no només posa en risc la continuïtat del projecte de La Farga, sinó que també tot fa pensar que el comprador ho pot destinar a un complex turístic de luxe, com era l’objectiu inicial de Building Center.

SUPORTS

Comptem amb el suport de prop de 3.000 signatures i d’entitats del barri.

Cal recordar que aquest cas el vàrem portar al Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de setembre del 2015 a on, per unanimitat,  es va acordar que el terreny i el local passessin a propietat municipal per així garantir la continuïtat de les activitats socials que s’hi desenvolupen.

REIVINDICACIÓ ACTUAL

Malgrat la proposta inicial ja no és viable, l’Ajuntament té el dret d’adquirir la propietat amb preferència sobre qualsevol altre comprador en un termini de dos mesos a la compra d’aquest gràcies al dret de tempteig i retracte.

És per això que demanem a l’Ajuntament de Barcelona que exerceixi aquesta compra, reconegui el treball fet fins al moment per Sostre Cívic, la Comissió de Festes i l’Hortet de la Farga i cedeixi la totalitat dels immobles (Rossend Arús 36, Rosend Arús 38 i el terreny de Noguera Pallaresa 27) al projecte de La Farga ja que de no fer-ho, no només estaria contradient l’Acord del Plenari, sinó que també estaria afavorint l’especulació i oposant-se al treball de base de col·lectius arrelats al barri.

Sostre Cívic, Comissió de Festes plaça la Farga i Hortet de la Farga

20 de març de 2017

L’Espai Comunitari de Formació Permanent es presenta als nostres barris (Octubre i Novembre 2016)

L’Espai Comunitari de Formació Permanent organitza dos actes de presentació del seu projecte als nostres barris:

 • dijous 27 d’octubre, a les 12 hores, al Centre Social de Sants
 • dijous 3 de novembre, a les 18:30 hores, a Can Batlló

Els dos actes són oberts a tothom, però el del matí està més adreçat a professionals d’equipaments, entitats i serveis i el de la tarda, al teixit social del barri. Aquest darrer comptarà amb la partició d’en Jaume Botey,  professor emèrit de la UAB i promotor de la formació de persones adultes a l’Hospitalet, durant la transició.

Més informació: 

20161027-escofope

Sants necessita un Espai Comunitari de Formació Permanent (Octubre 2016)

El Centre Social de Sants s’ha adherit al manifest  Sants necessita un Espai de Formació Permanent i us animem a que li doneu el vostre suport .

Més informació i adhesions a l’Espai Comunitari de Formació Permanent.

A continuació us reproduïm el manifest:

SANTS NECESSITA UN ESPAI COMUNITARI DE FORMACIÓ PERMENENT

Les persones tenim dret a l’educació al llarg de la vida, entenent que, amb aquesta formació, les persones adultes podem adquirir, actualitzar, i ampliar coneixements i aptituds per millorar el nostre desenvolupament personal, social, professional o de ciutadania activa.

Però la realitat va per una altra banda. L’any 2009, només un 0’75% de la població adulta de Barcelona feia algun tipus de formació en un centre públic (a Europa la mitjana és del 10%). Una dada que contrasta amb l’elevat percentatge de la població del Districte Sants‐ Montjuïc, que no ha finalitzat els estudis obligatoris ‐30%, el 2015‐ o que només té una titulació bàsica del sistema educatiu. Moltes d’aquestes persones no tenen l’oportunitat de formar‐se a prop de casa seva, ja que al Districte només hi ha una escola de persones adultes, a la Marina i poca oferta adreçada a la població jove i adulta.

Per això, creiem que a Sants és necessari crear un espai formatiu per a persones joves i adultes, que tingui com a eix la formació per a una ciutadania participativa i crítica, que permeti a les persones participants adquirir les competències bàsiques i transprofessionals necessàries per viure a la societat actual i desenvolupar tots els rols de l’adultesa.

Un grup de persones del barri hem decidit fer el pas de bastir una proposta a Sants. El grup impulsor està format per persones vinculades i amb experiència en la formació permanent de joves i persones adultes, en la formació de persones immigrades i en la pedagogia participativa i alliberadora, i comptem amb el suport de professorat (en actiu i jubilat)  de la UB i la UAB.

Volem crear un espai comunitari de formació permanent, un espai que beu del moviment ateneístic i les universitats populars. Un espai obert, accessible a tothom i flexible, adaptat a les necessitats i les circumstàncies de la vida adulta, i amb especial atenció a les persones i col∙lectius que, per no haver assolit cert nivell acadèmic, es troben en situació de desigualtat a l’hora d’interactuar a la societat. Amb un model participatiu, col∙laboratiu, cogestionat per l’Administració, les entitats del territori i les persones que participin en el projecte.

Volem aprofitar el ric bagatge comunitari i l’actiu teixit social dels barris de Sants i sumar el suport i la participació de les entitats a l’hora de diagnosticar les principals necessitats formatives dels nostres barris, així com en la concreció de la proposta formativa del projecte.

L’Ajuntament de Barcelona, com totes les administracions locals, per ser les més properes a la ciutadania, ha d’apostar per la creació d’un espai de formació permanent de gestió comunitària a Sants. Aprofundint en generar nous projectes socials i educatius transformadors, i creant processos participatius reals amb una ciutadania formada, activa, crítica i implicada.

Pensem que el projecte que us acabem de presentar és una resposta a una necessitat compartida per bona part del teixit social del barri, de manera que volem recollir els vostres suports explícits.

Obriu fronteres, volem acollir ! (19 Juny)

El Centre Social de Sants s’ha adherit al manifest Obriu fronteres, volem acollir ! impulsat per Stop Mare Mortum que reproduïm més abaix i us convidem a que participeu a la manifestació amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades que es celebrarà a Barcelona:

 • Diumenge 19 de juny de 2016
 • 18 hores
 • Plaça Universitat

Sortida des de Sants: 17 hores al quiosc de la Plaça de Sants (en front el carrer Olzinelles)

MANIFEST – OBRIU FRONTERES, VOLEM ACOLLIR !

El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar públicament la irresponsabilitat, la negligència i l’hostilitat dels representants polítics de l’estat espanyol i de la resta dels estats europeus davant l’èxode de persones desplaçades que cerquen un lloc segur.

Sortirem al carrer per denunciar les vulneracions dels drets humans comeses pels governs i els seus còmplices, que tanquen les portes a dones, homes i infants que necessiten protecció. Negant-los el dret a la lliure circulació i a les vies legals existents, se’ls obliga a quedar exposats al negoci impune del tràfic de persones, a fronteres militaritzades subcontractades a règims opressors i a arriscar la seva vida constantment.

El 19 de juny ens unirem per denunciar l’abandonament per part dels nostres governants de la seva obligació d’activar les imprescindibles accions de rescat, ajuda i protecció humanitària. No oblidem les més 36.000 persones que, des de l’any 2000, han perdut la vida al Mediterrani.

Ens unirem per exigir a l’estat espanyol i a tots els estats de la Unió Europea que apliquin les vies segures previstes, perquè totes les persones que han hagut de deixar el seu país, pels motius que siguin, puguin sobreviure, i viure dignament, en comptes d’haver de deixar-hi la vida. I també perquè les lleis ja incloses en els tractats internacionals d’Asil i de Drets Humans s’apliquin immediatament.

El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar l’acord immoral per a la deportació dels refugiats entre els estats de la Unió Europea i Turquia, un país que vulnera sistemàticament els Drets Humans. Les forces de seguretat turques han disparat, ferint i assassinant persones que intentaven creuar les seves fronteres. Turquia no és un país segur, ni per als refugiats, ni per als kurds, ni per a la ciutadania turca que s’oposa al seu govern.

Denunciarem també les accions policials dels estats europeus o els règims que treballen al seu servei contra les persones desplaçades: les càrregues amb gasos lacrimògens,la repressió del voluntariat, la dispersió violenta i els trasllats, contra voluntat o a través de falses informacions, a centres de detenció; on les condicions sanitàries, alimentàries i mèdiques són deplorables, i se’ls  impedeix l’accés a l’ús legítim dels recursos i drets legals.

El 19 de juny expressarem també el nostre suport a tots els pobles que pateixen la guerra i a la seva lluita per la llibertat i la justícia social contra el seus règims i les intervencions estrangeres: a Síria, l’Iraq, el Kurdistan, l’Afganistan, Eritrea o Somàlia… principals fonts d’expulsió de refugiats.

Certament és una crisi humanitària, però té causes morals, polítiques i econòmiques i evidencia una greu crisi de fons: una crisi de les polítiques europees de control de fronteres. Els representants institucionals posen per davant de la vida humana el manteniment de privilegis econòmics.

I per això el 19 de juny sortirem al carrer: per reclamar consciència social, compromís i voluntat política. Per actuar junts amb valors humans, amb respecte, responsabilitat, solidaritat, esforç i empatia. Som aquí per transformar les fronteres que existeixen entre nosaltres. Encara que sigui difícil, un món millor és possible!

L’actual govern espanyol ha dimitit de les seves responsabilitats morals i legals, i  col·labora amb el blindatge d’Europa amb les tanques de Ceuta i Melilla i amb els CIEs. Exigim al futur govern espanyol:

 • Que aculli els refugiats i refugiades i garanteixi el dret d’asil a totes les persones
 • Que deixi de bloquejar les iniciatives d’acollida
 • Que revisi la llei d’asil espanyola, que és absolutament restrictiva i injusta

Exigim al futur govern espanyol i a la resta de governs de la UE:

 • La revocació immediata del pacte immoral entre la UE i Turquia i de tots els acords d’externalització de fronteres.
 • La fi dels acords de militarització de les fronteres i la destinació d’aquests fons al rescat, l’acollida i l’ajuda humanitària. Reclamem també la protecció del voluntariat.
 • “L’immediat i fàcil accés a vies legals d’asil i vies segures per a totes les persones que han hagut de deixar enrere casa seva.
 • La fi de les polítiques que donen suport al manteniment de dictadures, i participen en la destrucció d’altres països, amb intervencions militars, venda d’armes, espoli de recursos naturals i explotació humana.
 • El respecte al dret d’asil i la fi de les polítiques que destrueixen la vida -sempre la vida del poble, mai dels poderosos- i l’aplicació immediata d’aquelles polítiques que la protegeixen!

Perquè “Tota persona té dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la lliure circulació”. Cap persona no és il·legal.

Obriu les fronteres, volem acollir!

Recuperem el Palau de la Premsa

El Centre Social de Sants s’ha adherit al manifest  i dóna suport a la Comissió per a la Recuperació del Palau de la Premsa per a que demani a l’Ajuntament de Barcelona que aquest edifici històric del Poble Sec es rehabiliti i sigui d’utilitat pública pels veïns i veïnes del Poble Sec.

Podeu donar el vostre suport:

 • signant els fulls de signatures habilitats al nostre local social del carrer Olzinelles 30, o bé
 • signant electrònicament al següent enllaç

 

 

Volem transformar la Model (29 maig)

El Centre Social de Sants s’ha adherit al manifest Fem nostra l’espai de la Model !, que reproduïm a sota, i us convidem  donar suport  a aquesta històrica reivindicació de l’Eixample participant a la festa reivindicativa que dóna inici a la campanya per transformar aquest espai en espai públic i equipaments:

20160529 Festa la Model

 

 

 

El Manifest

FEM NOSTRE L’ESPAI DE LA MODEL!

La presó Model de Barcelona es va inaugurar l’any 1904 i les seves instal·lacions estan totalment obsoletes i degradades. Ningú no posa en dubte la necessitat de traslladar els interns que actualment l’ocupen.

La Generalitat de Catalunya des de fa 32 anys és la responsable dels Centres Penitenciaris a Catalunya. En els darrers anys s’han construït cinc nous centres, però el centre previst per substituir La Model de Barcelona no s’ha construït encara.

Les necessitats d’espai lliure i equipaments per a la ciutadania de Barcelona, especialment a l’Esquerra de l’Eixample com a zona molt densament poblada, tampoc ningú no les posa en dubte.

El darrer compromís era que durant el primer semestre de 2017 l’espai de la presó Model fos alliberat, però s’han incomplert reiteradament els terminis i els compromisos signats per les administracions per tal que la recuperació d’aquest espai per a la ciutat esdevingui una realitat.

Barcelona no pot esperar més temps a gaudir de les dues illes de l’Eixample que ocupa actualment la presó, per això:

 • VOLEM QUE LES ADMINISTRACIONS COMPLEIXIN ELS TERMINIS COMPROMESOS PER PODER BUIDAR LA PRESÓ MODEL
 • VOLEM QUE AQUEST ESPAI ES DESTINI EXCLUSIVAMENT A ZONA VERDA, EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAI DE MEMÒRIA
 • REPRENENT LA LLARGA TRAJECTÒRIA DE REIVINDICACIONS CIUTADANES, VOLEM IMPULSAR LA PLATAFORMA PER A LA TRANSFORMACIÓ CIUTADANA DE L’ESPAI DE LA MODEL I CONTINUAR AMB EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE HI HA HAGUT PER DECIDIR EL SEU FUTUR

Barcelona, maig 2016

El Centre Social de Sants demana la llibertat per les persones condemnades pels fets del Parlament

El Centre Social de Sants s’ha adherit i demana la llibertat de les 8 persones que han estat condemnades a 3 anys de presó pel Tribunal Suprem i us encoratgem a col·laborar signant el full de signatures que trobareu al nostre local social o difonent aquests fulls entre els vostres contactes.

>>> Més informació: Web / Facebook / Twitter

 

Les entitats de Sants donen suport als actes de preparació de l’Onze de Setembre

Davant la propera celebració d’actes relacionats amb l’Onze de Setembre el Centre Social de Sants, el Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, els Castellers de Sants, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, Òmnium Cultural i Sants Montjuïc per la Independència hem acordat donar suport a les accions enumerades a continuació per ordre de la data de celebració a les quals us convidem a participar:

 • Dijous 27 d’agost. 19 h. Badal, cantonada amb Sants. Assaig de la Via Lliure en el marc de la Festa Major de Sants. http://smxi.cat/el-27-dagost-per-la-festa-major-assagem-la-via-lliure-de-la-meridiana/
 • Dijous 10 de setembre. 22 h. Pl. Ibèria. Inici de la Marxa de Torxes en direcció a la plaça de l’Olivereta. https://marxadetorxes.wordpress.com/
 • Divendres 11 de setembre. 17,14 h. Concentració a l’avinguda Meridiana. La proposta que us fem a la gent de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és que ens inscrivim al tram 130, que està a l’avinguda Meridiana, a la confluència entre els carrers Sardenya i Bonaventura Muñoz, molt a prop de l’estació Arc del Triomf de la línia 1. Donada l’hora de la concentració i la llunyania de l’acte es va convenir que no es faria una marxa a peu des del barri. https://via.assemblea.cat/cat/inscripcions
 • Així mateix, del 10 al 12 de setembre hi haurà l’activitat Catalan Weekend mitjançant la qual es convida gent de l’estranger a passar el cap de setmana a casa i en puguem fer d’amfitrions. https://www.catalanweekend.cat/ca/que-es