L’ajuntament amplia en 3 mesos el termini d’al·legacions dels afectats dels carrers Burgos i Riera de Tena

L’Ajuntament de Barcelona ha notificat l’ampliació en dos mesos (més el mes d’agost què és inhàbil) del termini d’informació pública per presentar les al·legacions a la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques dels carrers Burgos i Riera de Tena.

Aquesta ampliació és la resposta de la petició d’ampliació del termini d’al·legacionsa l’anunci del BOPB del 15 de juny passat en el que aprovava inicialment la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques dels carrers Burgos i Riera de Tena i donava un termini, del tot insuficient, de només vint dies.

Tot això ens dóna més temps per preparar i presentar les al·legacions fins el mes d’octubre.

També us anunciem que convocarem una assemblea el proper mes de setembre del 2015