Les finalitats de la nostra associació són:

  • Promoure el millorament de les condicions de vida quotidiana de les persones en els seus aspectes: social, urbà, cultural i educatiu.
  • Defensar davant les administracions, els drets col·lectius i individuals dels veïns.
  • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
  • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del districte “Sants-Montjuïc.
  • Atendre i donar suport als col·lectius menys afavorits, discriminats o en perill d’exclusió social.
  • Donar suport a les persones o col·lectius procedents de la immigració de cara a afavorir la seva cohesió social.
  • Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i democràtic.