Renda Garantida de Ciutadania – Assessorament

Sopa de Pedres (Espai de lluita contra la pobresa i les desigualtats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta) t’assessora gratuïtament sobre la Renda Garantida de Ciutadania:

QUÈ ÉS LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
La Renda Garantida de Ciutadania és un dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya i té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa tinguin assegurats els mínims per una vida digna.
La Llei es va aprovar el 12 de juliol de 2017 després d’anys d’una lluita molt intensa d’entitats socials.

QUÈ ÉS EL COMPLEMENT per la inserció laboral i/o social
És una prestació econòmica complementària de 150 euros mensuals per nucli familiar, condicionada al compromís de realitzar les activitats del pla d’inserció laboral i/o social oferts.

QUI TÉ DRET A REBRE LA RGC
Tota persona major de 23 anys o famílies sense ingressos o en què aquests siguin en quantia inferiors als marcats per aquesta Llei.

QUINS REQUISITS s’han de complir per tenir dret a la RGC

 • EDAT:
  Majors de 23 anys
  Majors de 18 anys si es troben en alguna d’aquestes situacions:

  • amb menors o persones amb discapacitat al seu càrrec.
  • orfes dels dos progenitors.
  • víctimes de violència masclista a l’àmbit de la llar.
  • Altres, quan així ho digui el Reglament.
 • EMPADRONAMENT a un municipi de Catalunya i residència legal a Catalunya.
 • RESIDÈNCIA CONTÍNUA I EFECTIVA A CATALUNYA, durant els 24 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
 • NO ÉSSER BENEFICIARI d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.

Per presentar la sol·licitud:
Cita prèvia: 900 400 012 o al web
Per a més informació: http://www.rendagarantidaciutadana.net/