El moviment veïnal, en lluita contra la retallada del Sistema Públic de Pensions

La Favb ha redactat un comunicat en relació a la lluita que s’està portant a terme en defensa del Sistema Públic de Pensions, en el qual s’anuncia el lliurament col·lectiu de reclamacions per al pròxim dilluns 25 de novembre a les 11 hores al Jutjat Social situat a la Ronda de Sant Pere número 41.

TEXT DEL COMUNICAT:

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (Favb), juntament amb diversos grups socials que treballen per evitar la retallada del Sistema Públic de Pensions, organitzarà el proper dilluns 25 de novembre a les 11 del matí un registre col·lectiu de demandes al Jutjat Social, situat a la Ronda de Sant Pere 41. En aquest registre es presentaran centenars de demandes contra la decisió del Govern del Partit Popular de congelació de l’IPC de l’any 2012.

Actualment a la demarcació de Barcelona es treballa de forma coordinada i ja portem milers de demandes presentades. A la vegada que procedirem al registre d’aquestes demandes, mostrarem el nostre rebuig a la decisió que han pres el Jutjats Socials de Barcelona d’ajornar tots els judicis senyalats en aquesta demarcació des del dia 17 de juny, en què va tenir lloc el primer d’aquests judicis a Catalunya. L’argument que donen els jutges és que el tema està recorregut davant del Tribunal Constitucional, però això no està passant a altres ciutats de l’Estat, on es dicten sentències amb normalitat. De cap manera estem disposats a permetre que no es porti a terme el compliment de l’Article 24 de la Constitució, referent al dret fonamental de la Tutela Judicial Efectiva, tutela que el mencionat Article 24 confereix als jutges i tribunals.

Els pensionistes que demanen aquesta tutela judicial, davant d’una decisió del Govern del Partit Popular que considerem inconstitucional i no conforme a dret, tenim en molts casos una edat molt avançada, que de cap manera ens permet l’espera a què ens té acostumats aquest Tribunal, i que en cap cas acostuma a ser inferiors al 7 anys. Per una altra banda, el mateix Article 24 del text constitucional senyala el dret de tot ciutadà a la celebració d’un procés públic sense dilacions indegudes i amb totes les garanties. Considerem que els Jutges Socials de Barcelona en aquests moments estan contribuint a produir un munt de dilacions indegudes per la seva decisió d’ajornament dels judicis.

Barcelona, 22 de novembre de 2013

FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona