Ja podeu reclamar la devolució de l’euro per recepta

Us recordem que podeu reclamar la devolució de l’euro per recepta. Aquesta taxa va estar vigent des del 23 de juny de 2012 al 15 de gener de 2013. Una sentencia del Tribunal Constitucional la va anul·lar.

Podeu trobar els impresos en els Centres de Salut, ABS i CAPs i també en moltes farmàcies.

També podeu descarregar la petició a l’enllaç següent:
http://www20.gencat.cat/docs/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/240z569srt_sol_retorn_taxa_euro_recepta.pdf

No és necessari adjuntar cap comprovant del pagament de la taxa, atès que el CatSalut ja disposa de les dades i la informació necessària per conèixer quin import us ha de retornar.

Les dades bancaries per fer l’ingrés  han de portar el segell de l’entitat bancaria corresponent.

En el cas que una persona actuï com a representant legal d’una altra (en cas de menors, incapacitats o de defunció de la persona sol·licitant), cal presentar la documentació que acrediti la representació legal, segons correspongui:

  • En el cas de menors: còpia del llibre de família, còpia de la sentència o resolució judicial o conveni que acrediti la potestat parental, en cas de separació divorci.
  • En cas d’incapacitats: còpia de la sentència d’incapacitació.
  • En cas de defunció de la persona a qui es van prescriure les receptes: còpia del document acreditatiu de la successió del dret.

Quan tingueu l’imprès fet l’heu de registrar i es pot fer al vostre CAP (Centre d’atenció Primaria)