La Bordeta i Can Batlló

En aquest mapa, cortesia dels Tècnics de Projectes de la Favb, es pot apreciar el que representa Can Batlló pel barri de la Bordeta (línia vermella). Aquestes 2 pastilles que comprenen el recinte de l’antiga fàbrica de Can Batlló i els terrenys de l’antiga estació de la Magòria són les eternes reserves d’equipaments i zones verdes del barri.

Llegenda

 • A: Habitatge privat
 • B: Habitatge protecció oficial
 • C: Habitatge privat
 • D: Equipaments educatius
 • E: Equipaments a concretar
 • F: Nau gran (Conselleria de Medi Ambient, actualment no existeix)
 • G: Equipaments
 • H: Ambulatori de la Bordeta
 • I: Equipaments esportius
 • J: Casal Cívic (antiga estació de la Magòria)
 • K: Equipaments varis
 • L: Equipaments varis