Resum de l’assemblea veïnal del 13 de febrer sobre la coberta de les vies i les obres del carrer Antoni de Campmany

A les 19:10 h comença l’assemblea amb una important assistència de veïns. El local es va quedar petit tenint que estar moltes persones de peu. El Sr. Ignacio Castaño, en nom de les Associacions convocants explica l’última proposta de l’Ajuntament referent a la coberta de les vies i les fases pendents d’Antoni Capmany i entorns. S’obre un torn de paraules on intervenen 21 persones per preguntar o expressar les seves opinions. Després de tot el debat i aclariments els presents aproven:

  • Plantejar la necessitat de reduir l’alçada de les sortides de ventilació. Es considera desmesurada i tècnicament innecessari com estan en l’actualitat.
  • Optimitzar els espais existents previstos per botigues, (columnes), que hi ha en el pas inferior de Riera de Tena. Es proposa que s’utilitzi per activitats de col·lectius de joves.
  • Instal·lar càmeres de seguretat en la coberta
  • Referent a la proposta de la font ubicada a la Pl. de Sants –davant el monument al ciclista- hi ha disparitat d’opinions per la qual cosa es demana que es voti. Guanya per un vot de diferència els veïns que ja els hi està bé que hi sigui. Alguns d’ells demanen que com els representants de les AAVV. presents a la taula no han votat ho haurien de fer. Es decideix mantenir-nos imparcials en aquest tema. Tot i així és unànime el reivindicar que tant aquest element com el conjunt del projecte ha de tenir un manteniment adient i que no serà en cap cas acceptable que es deixi degradar com ha passat en d’altres espais del barri.
  • S’accepta la instal·lació de la pèrgola coberta de la Pl. de Sants i de les dues de Badal.
  • Es demana concreció en el calendari de les fases 2,( sobre coberta), i 3 ,(cantó muntanya), de la urbanització.

Finalitza la reunió a les 21:30 h