Arxiu d'etiquetes: Ada Colau

Comunicat contra la criminalització de la PAH i la seva portaveu Ada Colau

CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DE LA PAH I LA SEVA PORTAVEU

La Comissió de Defensa del Col·∙legi d’Advocats de Barcelona i la Comissió de Drets Humans del Col·∙legi d’Advocats de Girona, juntament amb l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals de Barcelona (DESC), Justícia i Pau, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Observatori dels Sistemes Penals de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH) han tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació de les declaracions de la Delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, que ha vinculat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i la seva portaveu, Ada Colau, amb “grups filoetarres o proetarres”.

Aquestes declaracions es produeixen en un context on certs membres d’aquesta plataforma ciutadana han estat víctimes de greus desqualificacions injurioses, vexacions, insults i fins i tot amenaces de mort que desborden clarament el dret a la crítica i la llibertat d’expressió reconegut en l’article 20 de la Constitució. I més, quan com és el cas, són proferides amb amplia publicitat des de certs mitjans de premsa o xarxes socials.

Les entitats esmentades consideren que aquestes actuacions comporten una vulneració del dret a l’honor i la fama reconegut en l’article en l’article 18.1 de la Constitució de les persones afectades. A més, suposen una manifestació de menyspreu i descrèdit absolutament contràries a l’ordenament jurídic espanyol que pretén impedir que els ciutadans exerceixin el seu legítim dret de protesta.

Per altra banda, les entitats esmentades consideren que utilitzar la qüestió terrorista per desqualificar els activistes dels drets humans i els afectats per les hipoteques resulta una actitud frívola i absolutament perillosa. En primer lloc, perquè banalitza un fenomen que ha causat molt de sofriment a la societat en general i, en particular, a les víctimes directes que l’han patit. En segon lloc, perquè es fa servir contra persones que han rebutjat clarament els postulats d’ETA, donant mostres públiques del seu pacifisme i de la seva aposta per la no violència. Finalment, perquè desconeix la dramàtica situació de milers de famílies desnonades, víctimes d’abusos condemnats per tribunals europeus, i que en canvi no han rebut cap resposta concreta per part de les institucions públiques.

Les entitats esmentades consideren, per aquest motiu, que s’han d’aturar immediatament els atacs indiscriminats dirigits envers la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i la seva portaveu, Ada Colau. En cas contrari, s’estarà acceptant una deriva perillosa, que en un moment de crisi i d’ajustos severs, comportaria una inadmissible criminalització preventiva de la protesta ciutadana i la desnaturalització de drets fonamentals per a la existència d’una societat democràtica.

26 de març de 2013

-­ Comissió de Defensa del Col·∙legi d’Advocats de Barcelona
-­ Comissió de Drets Humans del Col·∙legi d’Advocats de Girona
-­ Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals de Barcelona (DESC)
-­ Justícia i Pau
-­ Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC
-­ Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
-­ Observatori dels Sistemes Penals de la Universitat de Barcelona
-­ Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH)