Vine i participa al Consell de Barri de Sants (10 novembre)

Primera edició del Consell de Barri després de les eleccions municipals del passat 24 de maig:

  • Dimarts 10 de novembre de 2015
  • 19 hores
  • Cotxeres de Sants (pl. Bonet i Muixí, 7 edifici C)


Ordre del dia:

  1. Constitució del Consell de Barri de Sants
  2. Informació sobre la situació actual dels següents temes: Projecte de reurbanització del c. Melcior de Palau, calendari d’obres pl. Can Mantega, inversions d’ADIF a l’entorn de l’estació de Sants i gestió urbanística de la 3a fase de la urbanizació del calaix.
  3. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte (PAD) 2016-2019
  4. Torn obert de paraules

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri.

Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents.

Els acords i les propostes dels Consells de Barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Consell Barri Sants 20151110