Vine i participa al Consell de Barri de Sants (5 abril)

Convocat el Consell de Barri de Sants:

  • Dimecres 5 d’abril de 2017
  • 18:30 hores
  • Cotxeres de Sants (pl. Bonet i Muixí, núm. 7, edifici C)

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels Consells de Barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta