Contra l’eliminació de les ajudes estatals a l’habitatge protegit

La Favb manifesta el seu rebuig a la llei aprovada el 4 de juny que suprimeix les ajudes estatals concedides per la compra d’habitatge protegit:

La Favb és una de les entitats impulsores del Recurs d’Inconstitucionalitat que va presentar el PSOE el passat 4 de setembre contra la Disposició Addicional II de la Llei 4/2013 del 4 de juny de mesures de flexibilització i foment del lloguer d’habitatges, que va suprimir amb caràcter retroactiu totes les pròrrogues del subsidi de les ajudes concedides per la compra d’habitatge protegit.

Trobem que és una mesura injusta que deixa sense ajuda moltes famílies que en el seu moment van comprar un habitatge sota el paraigües de la protecció oficial, sabent que difícilment podrien assumir d’una altra manera el pagament de la seva hipoteca. O bé famílies afectades per plans de millora urbanística impulsats per les diferents administracions que van ser expropiades i que comptaven amb el recolzament d’aquestes administracions per fer front al pagament dels nous habitatges.

El desitjable impuls a la promoció de l’habitatge de lloguer no pot anular els drets de les persones que es van acollir a l’habitatge de protecció. Una decisió que pot suposar una pujada de quotes inassumible per a moltes famílies en una situació econòmica precària.

Es calcula que podria haver més de 300.000 afectats a nivell de tot l’Estat, uns 30.000 a Catalunya. A Barcelona ja s’estan començant a donar casos en alguns barris, que només són la punta de l’iceberg d’una situació de desemparament que pot multiplicar el problema dels desnonaments, la falta d’habitatge i la pobresa.

El passat 27 de setembre la Defensora del Poble va emetre un informe reconeixent el dret dels afectats a seguir cobrant els ajuts. Des de la Coordinadora d’Afectats, a la qual pertany la Favb, s’exigeix a l’administració que restableixi aquest subsidi per a tots els afectats.

>>> Favb