El Projecte Vincles al Centre Social de Sants (Octubre i Novembre)

El projecte «Vincles» és una experiència de convivència en la diversitat que es realitza a través d’un cicle de sessions orientades a promoure el coneixement mutu, el diàleg, la col·laboració i la cohesió entre un grup d’unes 25 persones d’un mateix territori.

El principal propòsit és desmuntar estereotips i prejudicis i promoure la creació de vincles de persones que d’una altra manera no arribarien a coincidir.

  • Dates: dilluns 17 i 24 d’octubre i 7, 14 i 21 de novembre de 2016.
  • Horari: de 19 a 21 hores.
  • Lloc: Centre Social de Sants (c/ Olzinelles 30)
  • Informació i Inscripcions: vinclesperladiversitat.org