Curs FICAT “Coneixement de la societat d’acollida. Entorn i marc jurídic”

La fundació FICAT realitzarà la tercera edició del curs “Coneixement de la societat d’acollida. Entorn i marc jurídic”..

Dates: del 21 al 25 d’octubre 2013
Horari: a escollir – matí de 10 a 13h. / tarda de 18 a 21h.
Lloc: c/ Comerç, 42 – 08003 Barcelona ( metro L1 – Arc de Triomf )
Inscripcions i informació: formacio@ficat.org / tel. 665 52 00 30
Preu: GRATUÏT

Aquest curs pretén afavorir el coneixement de la societat d’acollida, tant en els seus aspectes més institucionals, històrics i culturals, com en els drets i deures que conformen la societat (vegeu programa).

El motiu pel qual FICAT va decidir començar a impartir aquest curs va ser, en primer lloc, perquè la llei d’estrangeria disposa com un dels requisits per poder obtenir un certificat d’integració per part de la Generalitat de Catalunya l’haver realitzat un curs formatiu sobre determinades matèries. La importància d’obtenir aquest informe d’integració és que permet renovar les targetes de residència en cas de no compliment d’algun dels requisits previstos per poder renovar el permís de residència.

A més, el certificat del curs és vàlid per aportar en la tramitació de l’informe d’arrelament i sobretot, en la tramitació de la nacionalitat espanyola, en aquests moments en que es tramiten tantes denegacions per no demostrar “una integració” a la societat d’acollida. L’aportació d’aquest certificat (ja sigui del d’integració que facilita la Generalitat, com el que dona l’entitat), pot ajudar a demostrar la “integració” en cas de no respondre adequadament les preguntes que ara mateix els registres estan demanant.

Així doncs, tenint en compte el contingut del curs que preveu la normativa estatal en matèria d’estrangeria que ha de tenir el curs per obtenir l’informe d’integració (Llei Orgànica 2/2009 i RD 557/2011), i el que disposa la Llei d’Acollida de Catalunya (Llei 10/2010 de 7 de maig) es realitzarà el curs relacionat amb el “Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic”.

Es tracta d’impartir una formació adequada a les persones estrangeres, i per tan flexible a les necessitats d’aquestes, que doni a conèixer la informació relativa als següent àmbits: els trets fonamentals de la societat d’acollida, drets i deures fonamentals,  funcionament dels sistema polític i administratiu, i els principals serveis públics.

Ara bé, l’enfocament que es donarà parteix sempre de la difusió dels drets i deures de les persones que viuen a Catalunya, per tal de formar ciutadans participatius, alhora que s’expliquen els serveis públics de la nostra societat i com garantir-ne l’accés a totes les persones.

Així doncs, aquest projecte, en línia amb d’altres projectes desenvolupats per la Fundació Ficat, ha de fomentar l’apoderament i la capacitació de les persones per fer-ne ciutadans autònoms i participatius en la societat. Ha d’aconseguir que els participants prenguin consciència de les seves pròpies capacitats, dels seus drets i dels seus deures. Ha de donar a conèixer els recursos existents per aconseguir així una reducció de la vulnerabilitat d’aquestes persones. I, globalment, ha de transmetre la voluntat de l’exercici real de la ciutadania, reforçant d’aquesta manera el sistema democràtic en el que vivim.