Ja pots consultar la llista DEFINITIVA de persones admeses a la promoció d’habitatge protegit de Can Batlló

La Comissió d’Admisió de Sol·licituds ha aprovat (31/5/13) la RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES a la promoció d’habitatge protegit de Can Batlló i que participaran de ple dret al sorteig públic d’ordenació davant Notari que tindrà lloc el proper dia 7 de juny de 2013, a les 12 hores, a l’Auditori de la Bordeta del Bloc Onze de Can Batlló (c/ Constitució, 19 – Barcelona).

Pots consultar la llista al següent enllaç.

Aquesta llista es pot consultar al local social de la nostra associació (c/ Olzinelles, 30)