La Troca en Perill !! – Juny 2018

El Centre Social de Sants s’ha adherit al manifest que reproduïm més avall perquè Sants necessita consolidar la seva Escola Comunitària de Formació de Persones Adultes.

Més informació a https://latrocasants.org/

MANIFEST
LA TROCA EN PERILL !
Sants necessita CONSOLIDAR la seva Escola Comunitària de Formació de Persones Adultes

L’educació al llarg de la vida és un dret a través del qual les persones joves i adultes podem adquirir, actualitzar i ampliar coneixements i aptituds per millorar el nostre desenvolupament personal, social, professional i ciutadà. Però la realitat va per una altra banda. L’any 2009, només un 0’75% de la població adulta de Barcelona feia algun tipus de formació en un centre públic (a Europa la mitjana és del 10%). Una dada que contrasta amb l’elevat percentatge de la població del Districte Sants-Montjuïc, que no ha finalitzat els estudis obligatoris -30%, el 2015- o que només té una titulació bàsica del sistema educatiu. Moltes d’aquestes persones no tenen l’oportunitat de formar-se a prop de casa seva, ja que als barris de Sants hi ha poca oferta formativa adreçada a la població jove i adulta.

Per això l’existència de La Troca, l’escola comunitària de formació de persones adultes que va obrir portes el gener de 2018 a La Lleialtat Santsenca després d’un procés participatiu amb el veïnat, s’ha demostrat necessària. En els seus primers 6 mesos de vida, La Troca ha atès més de 380 persones, que estan participant als cursos i formacions ofertes o han passat per algun dels tallers i xerrades organitzades. Durant la prova pilot s’han desenvolupat cursos de formació instrumental bàsica (alfabetització, perfeccionament de lectoescriptura, nivells inicials de castellà, conversa en català, càlcul, informàtica bàsica, etc.) així com una xarxa d’intercanvi de coneixements que aporta formacions en competències bàsiques per a la vida adulta (economia domèstica, drets laborals i socials, nutrició, costura de supervivència, exercicis d’agilitat mental, taller pràctic per fer la declaració de renda) i tallers de creativitat (música i art).

Estem creant una escola pública comunitària de formació permanent, un espai que beu del moviment ateneístic i les universitats populars. Un espai obert, accessible a tothom i flexible, adaptat a les necessitats i les circumstàncies de la vida adulta i amb especial atenció a les persones i col·lectius que, per no haver assolit cert nivell acadèmic, es troben en situació de desigualtat a l’hora d’interactuar a la societat. Per fer realitat aquest model participatiu, col·laboratiu, cal un conveni de gestió comunitària que vinculi l’Administració, les entitats del territori i les persones que participen en el projecte. També necessitem un finançament públic suficient per desenvolupar el projecte. Però aquesta no és la realitat de La Troca: ara per ara, amb el finançament actual, no podem garantir la continuïtat de les formacions engegades de cara al curs 2018/19 posant en risc la qualitat del projecte.

Estem aprofitant el ric bagatge comunitari i l’actiu teixit social dels barris de Sants per sumar el suport i la participació de les entitats a l’hora de respondre a les principals necessitats formatives dels nostres barris. Entenem que l’Ajuntament de Barcelona, per ser l’administració més propera a la ciutadania, ha d’apostar per la consolidació de La Troca. Així, mostrarà el seu compromís per generar i recolzar nous projectes socials i educatius transformadors, creant processos participatius reals amb una ciutadania formada, activa, crítica i implicada.

Després de 2 anys de treball, hem constatat que La Troca respon a una necessitat compartida pel teixit social dels barris de Sants, de manera que volem recollir els vostres suports explícits per tal de consolidar-ho.

El col·lectiu / entitat sota-signant dóna suport a la signatura d’un conveni de gestió comunitària entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola Comunitària de Formació de Persones Adultes de Sants, La Troca, amb la garantia d’un finançament suficient per oferir un servei de qualitat.

Podeu trobar més informació del projecte a: https://latrocasants.org/