L’ajuntament anuncia el reinici de les obres de la Lleialtat Santsenca

El dijous 19 de novembre està previst que es reprenguin les obres que transformaran l’antiga cooperativa de la Lleialtat Santsenca en un nou equipament pel barri.

Les obres es van aturar després que les empreses adjudicatàries de les obres manifestessin la seva voluntat d’abandonar els treballs al·legant motius econòmics. Aquest fet va comportar la rescissió del contracte amb les empreses adjudicatàries i l’aplicació de les penalitzacions corresponents. A continuació es va convocar una nova licitació, i a partir del dia 19 de novembre, la nova empresa adjudicatària reiniciarà gradualment les obres.

>>> Més Informació