Què està passant amb els PDC, a barris d’habitatge social?

El Centre Social de Sants s’ha adherit al manifest Què està passant amb els “Plans de Desenvolupament Comunitari?” promogut pels seus tècnics i tècniques  en el que informa sobre els canvis que estan afectant a la situació dels seus treballadors i treballadores i defensa de la qualitat i la continuïtat dels PDC als barris d’habitatge social.

Els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC), “són una estratègia d’intervenció social i territorial que, mitjançant un procés participatiu conjunt de tots els agents implicats, vol donar respostes globals a les necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del territori”. Es tracta d’un programa de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya. En el cas dels barris d’habitatge social, aquests plans surten a concurs anual o bianualment, segons estipuli la pròpia Generalitat.

Per adherir-se al manifest podeu anar al formulari on-line